BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur Tennisclub Foestrum:

Voorzitter:               Sonja Bijlstra-Sloot   0511-442860
Secretaris:                Ulbe de Jong             0511-445158
Penningmeester:      Kees Adema             0511-444650

Bestuurslid:             Bean krol                  0511-451941
Bestuurslid:             Ellen Swart               0511-447310
Bestuurslid:             Klaas adema             06-20607609

De activiteitencommissie:
Loekie Eekhof    0511-442502
Alie Renes          0511-445082
Sonja Bijlstra      0511-442860
Jikke Dijkstra      0511-445153


Jeugdactiviteitencommissie:
Alie Renes          0511-445082
Loekie Eekhof    0511-442502