Bestuur

BESTUUR TC FOESTRUM
Voorzitter:                Loekie Eekhof            0511-442502
Secretaris:                Ellen Swart                 0511-447310
Penningmeester:      Klaas Adema               06 20607609
Bestuurslid:             Bean Krol                    0511-451941
Bestuurslid:             Jan Bijlstra                  0511-444032
Bestuurslid:             Tina Dijkstra               06 31520229

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Loekie Eekhof     0511-442502
Alie Renes          0511-445082
Sonja Bijlstra      0511-442860
Jikke Dijkstra      0511-445153

JEUGDACTIVITEITENCOMMISSIE
Alie Renes          0511-445082
Loekie Eekhof    0511-442502