Bestuur

BESTUUR TC FOESTRUM
Voorzitter: Loekie Eekhof  (0511-442502)
Secretaris: Ellen Swart (0511-447310)
Penningmeester: Klaas Adema (06 20607609)
Bestuurslid: Bean Krol (0511-451941)
Bestuurslid: Jan Bijlstra (0511-444032)
Bestuurslid: Tina Dijkstra (06 31520229)

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Loekie Eekhof  (0511-442502)
Alie Renes (0511-445082)
Sonja Bijlstra (0511-442860)
Jikke Dijkstra (0511-445153)

JEUGDACTIVITEITENCOMMISSIE
Alie Renes (0511-445082)
Loekie Eekhof (0511-442502)