Lid worden

LID WORDEN
Om lid te worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met 1 van de bestuursleden
(zie voor contactgegevens onder het tabblad ‘BESTUUR’) of stuur een mail naar tcfoestrum@gmail.com.
Graag ontvangen we van de leden de volgende gegevens:
– Naam
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Woonadres

CONTRIBUTIE
De contributie voor dit seizoen is als volgt:
(let op, de prijzen zijn per 1-1-2023 licht verhoogd)
€ 75,- senioren
€ 65,- voor 2e en volgende leden van een gezin
€ 40,- junioren (15 t/m 17 jaar)
€ 30,- jeugdleden (t/m 14 jaar)
€ 50,- studenten
€ 170,- maximaal voor het hele gezin
De leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar is bepalend. Graag ontvangen wij de contributie vóór 1 april op bankrekeningnummer NL95 RABO 0131775367 t.n.v. Tennisvereniging Foestrum te Westergeest. Opzegging van het lidmaatschap dient gedaan te worden voor 1 januari.

Elk nieuw lid kan na betaling van €5,- borg een sleutel van de tennisbanen ontvangen.

TENNISLESSEN
Er worden op dit moment geen tennislessen aangeboden,
Indien er wel belangstelling is voor het volgen van tennislessen dan graag contact opnemen met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar ‘tcfoestrum@gmail.com’

BAAN HUREN
Voor niet-leden is het ook mogelijk om een tennisbaan te huren. De kosten voor het huren zijn €10,- per baan per uur. Hiervoor graag eerst overleg met 1 van de bestuursleden.