LID WORDEN
 
Om lid te worden van onze vereniging, kunt u contact opnemen met 1 van de bestuursleden. 
Zie voor contactgegevens onder het tabblad 'BESTUUR'.

 
CONTRIBUTIE

De contributie voor dit seizoen is als volgt:
€ 70,-- senioren
€ 60,-- voor 2e en volgende leden van een gezin
€ 35,-- junioren (15 t/m 17 jaar)
€ 25,-- jeugdleden (t/m 14 jaar)
€ 45,-- studenten
€ 160,-- maximaal voor het hele gezin
De leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar is bepalend.
 
Graag ontvangen wij de contributie vóór 1 april op bankrekeningnummer 
NL95 RABO 0131775367 t.n.v. Tennisvereniging Foestrum te Westergeest.
Opzegging van het lidmaatschap dient gedaan te worden voor 1 januari.

 

BAAN HUREN

Voor niet-leden is het ook mogelijk om een tennisbaan te huren.
De kosten voor het huren zijn €10,- per baan per uur.
Hiervoor graag eerst overleg met 1 van de bestuursleden.